Максимальное количество участников ООО увеличено до 100 человек

Президент подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно количества участников общества с ограниченной ответственностью» (Проект закона Украины от 13.02.2008 № 2059).

Законом предусмотрено увеличение максимального количества участников общества с ограниченной ответственностью (ООО)  с 10 до 100 человек. В случае преобразования ООО в акционерное общество увеличение уставного капитала может осуществляться в течение 5 лет (минимум для ООО — 1 минимальная зарплата, мимнимум для АО — 1250 минимальных зарплат).

Таким образом ООО становится более гибкой (устраняется проблема с количеством участников) и более масштабируемой (достаточный срок для формирования уставного капитала) формой хозяйствования.

О последних изменениях к Закону Украины «Об акционерных товариществах» читайте в аналитической статье.

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо кількості учасників товариства з обмеженою відповідальністю

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. В абзаці другому статті 50 Закону України «Про господарські товариства» (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 49, ст. 682; 2007 р., N 33, ст. 440) цифри «10» замінити цифрами «100».

2. Пункт 2 розділу III «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Цивільного кодексу України» (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., N 33, ст. 440) після абзацу першого доповнити абзацом другим такого змісту:

«У разі виникнення необхідності збільшення розміру статутного капіталу у зв’язку з перетворенням товариства з обмеженою відповідальністю на акціонерне товариство формування такою юридичною особою статутного капіталу здійснюється протягом п’яти років».

У зв’язку з цим абзаци другий та третій вважати відповідно абзацами третім та четвертим.

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Товариства з обмеженою відповідальністю, створені до набрання чинності цим Законом, зобов’язані привести свої статути в частині максимальної кількості учасників товариства з обмеженою відповідальністю у відповідність з цим Законом до 1 січня 2012 року.

Добавить комментарий