Споживчи кредити та іпотека: зміни, внесені Законом № 3795-VI

16.10.2011 набуває чинності Закон України від 22.09.2011 № 3795-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання відносин між кредиторами та споживачами фінансових послуг». Цим Законом внесено численні зміни в закони «Про іпотеку», «Про захист прав споживачів», «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень», «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», «Про банки та банківську діяльність», а також у Цивільний, Житловий та Кримінальний кодекси.

В цій статті ми розглянемо зміни, які стосуються іпотеки та споживчих кредитів.

Іпотека

Внесено зміни до Закону України “Про іпотеку», якими передбачено право іпотекодержателя, у випадку незадоволення протягом 30 днів його вимоги про усунення порушень договору, прийняти рішення про звернення стягнення на предмет іпотеки шляхом позасудового врегулювання на підставі договору.

Довідка. Звернення стягнення на предмет іпотеки здійснюється на підставі

  1. рішення суду,
  2. виконавчого напису нотаріуса або
  3. шляхом позасудового врегулювання на підставі договору.

Позасудове врегулювання здійснюється згідно із

  • застереженням про задоволення вимог іпотекодержателя, що міститься в іпотечному договорі, або
  • згідно з окремим договором.

Як в застереженні, так і  в окремому договорі може бути передбачена:

  • передача іпотекодержателю права власності на предмет іпотеки або
  • його право продати предмет іпотеки.

Щодо звернення стягнення на підставі виконавчого напису нотаріуса – колізію між нормами Закону «Про іпотеку» та Законом «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень», який такої підстави не передбачав, усунуто.

Висновок:  іпотекодавцю варто, по-перше, уважно читати іпотечний договір (на предмет застереження), по-друге, бути готовим до безперешкодного звернення стягнення на предмет іпотеки за виконавчим написом нотаріуса.

Споживчі кредити

Відразу зауважимо, що зміни стосовно споживчих кредитів стосуються тільки договорів, укладених після набрання чинності даним Законом, тобто після 16.10.2011.

По-перше, заборонено надання споживчих кредитів в іноземній валюті.

По-друге, кредитодавцю забороняється встановлювати будь-які збори, відсотки, комісії, платежі тощо за дії, які не є послугою у визначенні Закону «Про захист прав споживачів». Умова договору про надання споживчого кредиту, яка передбачає здійснення будь-яких платежів за дії, які не є послугою у визначенні вказаного Закону, є нікчемною.

Довідка: Послуга, у розумінні Закону «Про захист прав споживачів», — це діяльність виконавця з надання (передачі) споживачеві певного визначеного договором матеріального чи нематеріального блага, що здійснюється за індивідуальним замовленням споживача для задоволення його особистих потреб.

По-третє, чітко встановлено, що у випадку дострокового повернення кредиту споживач сплачує відсотки тільки за період фактичного користування кредитом. Відмова у прийняті дострокового погашення забороняється і умова договору про будь-яку додаткову плату у цьому випадку є нікчемною.

По-четверте, збільшено строк, після якого у кредитодавця виникає право вимагати повернення споживчого кредиту (внесків, строк сплати яких не настав), забезпеченого іпотекою, та споживчого кредиту на придбання житла, строк виплати по яких ще не настав. Таке право виникає у випадку затримання сплати частини кредиту щонайменше на три календарні місяці. Такий самий строк надається боржнику на виконання вимоги кредитодавця.

По-п’яте, в Закон «Про захист прав споживачів» внесено зміни, які передбачають право кредитодавця за погодженням із споживачем реструктуризувати заборгованість за кредитом шляхом:

1) надання відстрочки сплати суми основного боргу на строк не більше трьох років;

2) продовження строку договору (з урахуванням обмежень, що діють у банках, та обставин щодо фінансового стану позичальника);

3) зміни механізму нарахування відсотків таким чином, щоб частина щомісячних платежів не перевищувала 35% місячного доходу сім’ї;

4) поділу існуючого кредитного зобов’язання в іноземній валюті на:

  • зобов’язання, забезпечене іпотекою, у розмірі залишку кредиту на момент реструктуризації, вираженого в гривнях за курсом, що діяв на момент отримання кредиту;
  • зобов’язання, не забезпечене іпотекою, у розмірі різниці залишку кредиту в гривнях за курсом на момент реструктуризації та залишку кредиту в гривнях за курсом, що діяв на момент отримання кредиту, яке повністю виконується в кінці строку договору про надання споживчого кредиту.

І останнє, але мабуть найважливіше: впроваджено поняття змінюваної процентної ставки за договорами споживчого кредиту. Про зміну такої ставки необхідно повідомляти боржника не пізніш як за 15 днів до дати, з якої застосовуватиметься нова ставка. Порядок розрахунку та зміни такої ставки вказується в договорі таким чином, щоб можливо було точно визначити її розмір на будь-який момент часу протягом строку дії договору.

 

Добавить комментарий