Налоговая считает, что суммы штрафов за нарушение обязательств облагаются НДС

ГНСУ считает, что суммы штрафов за неисполнение договора, а именно, за задержку оплаты или поставки товара, являются объектом налогообложения НДС.

Такое мнение ГНСУ высказала с письме от 19.11.2011 г. N 6727/7/15-3417-26, ссылаясь на норму абзаца 2 пункта 188.1 НКУ, которым предусмотрено, что в состав договорной стоимости включаются любые суммы средств… которые передаются плательщику налога … в связи с компенсацией стоимости товаров/услуг.

Такая точка зрения едва ли согласуется с нормами закона и, отчасти, лишена здравого смысла.

Во-первых, согласно части 1 статьи 549 ГКУ штраф является формой неустойки, которая, в свою очередь, является обеспечением исполнения обязательства (глава 49 ГКУ). Соответственно штраф уплачивается не в связи с компенсацией стоимости товара, а в связи с нарушением обязательства.

Во вторых, в случае уплаты штрафа в связи с задержкой поставки товара, такой штраф уплачивается поставщиком. Говорить о компенсации стоимости товара поставщиком абсурдно.

 

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 19.11.2011 р. N 6727/7/15-3417-26

Про обкладення ПДВ суми штрафу за невиконання договору

Державна податкова служба України розглянула лист <…> стосовно включення до бази оподаткування коштів, отриманих як сума штрафу за затримку оплати чи постачання товарів (послуг), і повідомляє.

Відповідно до пункту 185.1 статті 185 розділу V Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI (далі — Кодекс) об’єктом оподаткування є операції платників податку з постачання товарів та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 Кодексу.

Згідно з пунктом 188.1 статті 188 розділу V Кодексу база оподаткування операцій з постачання товарів (послуг) визначається виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, але не нижче звичайних цін, визначених відповідно до статті 39 Кодексу, з урахуванням загальнодержавних податків та зборів (крім податку на додану вартість та акцизного податку на спирт етиловий, що використовується виробниками — суб’єктами господарювання для виробництва лікарських засобів, у тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів, крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів, і збору на обов’язкове державне пенсійне страхування на послуги стільникового рухомого зв’язку).

До складу договірної (контрактної) вартості включаються будь-які суми коштів, вартість матеріальних і нематеріальних активів, що передаються платнику податку безпосередньо покупцем або через будь-яку третю особу у зв’язку з компенсацією вартості товарів (послуг).

Тобто кошти, отримані як сума штрафу за затримку оплати чи постачання товарів (послуг) тощо, необхідно розцінювати як компенсацію вартості товарів (послуг), яка включається до бази оподаткування податком на додану вартість.

Пунктом 201.1 статті 201 Кодексу визначено, що платник податку зобов’язаний надати покупцю (отримувачу) на його вимогу підписану уповноваженою платником особою та скріплену печаткою податкову накладну.

Враховуючи викладене, платник податку виписує податкову накладну, а потім на суму штрафу за затримку оплати чи постачання товарів (послуг) виписує розрахунок коригування до податкової накладної, оскільки збільшується вартість постачання товарів (послуг).

Заступник Голови С. Лекарь

Добавить комментарий