Публикации в сети Интернет: классификация вида деятельности по КВЭД

Госкомстат опубликовал достоточно неоднозначное письмо от 03.11.2011 г. N 13/3-20/503ПІ, в котором определил КВЭД деятельности, связанной с публикациями в сети Интернет.

Во-первых, Госкомстат указывает на то, что органы статистики на данный момент используют КВЭД ДК 009:2005 (а не обновленный КВЭД ДК 009:2010).

Во-вторых, по мнению Госкомстата деятельность, связанная с публикацией материалов (в т.ч. книг, газет, журналов) исключительно в сети Интернет, согласно КВЭД ДК 009:2005 классифицируется в позиции 72.40.0 «Деятельность, связанная с банками данных» раздела 72 «Деятельность в сфере информатизации».

Деятельность в сфере информатизации имеет целый ряд налоговых преимуществ. К примеру, норма о невозможности использования нулевой ставки налога на прибыль (согласно п. 154.6 НКУ) при осуществлении внешнеэкономической деятельности не касается деятельности в сфере информатизации. Кроме того, местом поставки услуг для «других услуг в сфере информатизации» является место регистрации получателя услуг, которое часто расположено вне таможенной территории Украины, и в таком случае эти операции не являются объектом налогообложения НДС (см. пп. 186.3 «в» НКУ).

В то же время, Госкомстат подчеркивает, что согласно КВЭД ДК 009:2010 такая деятельность классифицируется в позициях раздела 58 «Издательская деятельность» и не относится к деятельности в сфере информатизации. Не понятно, по какой причине Госкомстат ссылается на КВЭД ДК 009:2010, тогда как сам утверждает, что использует КВЭД ДК 009:2005. Напомним, что КВЭД 009:2010 вступает в силу с 01.01.2012, однако согласно приказа Госкомстата от 11.10.10 №457 с учетом изменений, внесенных приказом от 29.11.2010 №530, в 2012 году КВЭД 009:2005 и КВЭД 009:2010 действуют одновременно.

Кроме того, по мнению Госкомстата «код вида экономической деятельности не создает прав или обязанностей для субъектов хозяйствования, выступает предположением и не является достаточным критерием для выполнения всех предусмотренных нормативно-правовыми актами условий.»

Такое утверждение, хоть и является теоретически верным (изначально КВЭД предполагалось использовать в сфере статистики, а не налогообложения), но не соответствует практике. Так, Налоговый кодекс во многих пунктах (более 40) ссылается на код КВЭД как на основание или условие для применения (или невозможности применения) ряда норм (льгот и пр.). При этом, Налоговый кодекс ссылается именно на КВЭД 009:2005.

Отметим также, что согласно Закона Украины от 04.11.2011 № 4014-VI в заявлении о применении  упрощенной системы вид деятельности указывается именно по КВЭД 009:2005, а не 009:2010.

Письмо Госкомстата см. ниже.

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 03.11.2011 р.

N 13/3-20/503ПІ

Щодо застосування та призначення оновленого національного класифікатора КВЕД

На запит Державна служба статистики України повідомляє, що для збирання, опрацювання, аналізу та поширення статистичної інформації органи державної статистики застосовують національний статистичний стандарт ДК 009:2005 «Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД)», розроблений на базі Класифікації видів економічної діяльності Європейського Союзу (NACE, rev. 1.1).

Об’єктами класифікації у КВЕД є види економічної діяльності суб’єктів господарювання. Визначення коду виду економічної діяльності здійснюється в залежності від витрат на виробництво, процесу виробництва та випуску продукції (надання послуг), які характеризують діяльність суб’єкта господарювання.

Відповідно до статистичної методології, покладеної в основу NACE та КВЕД, діяльність видавництв, які є власниками авторських прав на продукцію, що готується до видання (книг, газет, журналів тощо), класифікується у відповідних позиціях групи 22.1 «Видавнича діяльність» розділу 22 «Видавнича і поліграфічна діяльність, тиражування записаних носіїв інформації» за видами продукції.

Продукція, яка є результатом діяльності видавництв, може видаватись як в одному, так і в декількох форматах — удрукованій формі, на компакт-дисках або у вигляді оперативної (on-line) електронної публікації в мережі Інтернет. Якщо інформація (у тому числі книги, газети, журнали) створюється виключно для електронної публікації в мережі Інтернет і не має друкованої або іншої форми видання, зазначена діяльність суб’єктів класифікується у позиції 72.40.0 «Діяльність, пов’язана з банками даних» розділу 72 «Діяльність у сфері інформатизації».

Разом з тим повідомляємо, що за результатами всесвітнього перегляду статистичних класифікацій методологічні підходи до класифікування діяльності з видання інформації (у тому числі книг, газет, журналів) змінилися. За переглянутою версією стандартної європейської статистичної Класифікації видів економічної діяльності (NACE, rev.2) та розробленою Держкомстатом на її основі КВЕД (ДК 009:2010) (накази Держспоживстандарту від 11.10.2010 р. N 457 та від 29.11.2010 р. N 530) зазначена діяльність класифікується у позиціях розділу 58 «Видавнича діяльність» за видами продукції і не відноситься до діяльності у сфері інформатизації.

З електронною версією КВЕД (ДК 009:2010) можна ознайомитися на офіційному сайті Держстату України (www.ukrstat.gov.ua) — посилання на головній сторінці «Запровадження нової КВЕД (ДК 009:2010)»/»Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД)»/»КВЕД 2010».

Звертаємо увагу на те, що, враховуючи переважно статистичне призначення КВЕД, код виду економічної діяльності не створює прав чи обов’язків для суб’єктів господарювання, виступає припущенням і не є достатнім критерієм для виконання всіх передбачених нормативно-правовими актами умов.

Стосовно наявності або відсутності відповідного коду КВЕД у довідці з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) інформуємо, що відповідно до Закону України «Про державну статистику» органи державної статистики здійснюють державний облік та ідентифікацію юридичних осіб і відокремлених підрозділів юридичних осіб (далі — суб’єктів) в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (ЄДРПОУ).

Згідно з Положенням про ЄДРПОУ, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22.06.2005 р. N 499, підставою для внесення до ЄДРПОУ або виключення з нього даних щодо суб’єктів, а також унесення змін до ЄДРПОУ є надходження від державного реєстратора до органу державної статистики інформації про вчинення реєстраційних дій, передбачених Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців». Тобто органи державної статистики є користувачами адміністративних даних про державну реєстрацію суб’єктів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, унесених до ЄДРПОУ (зокрема, щодо видів економічної діяльності суб’єктів). Відповідно до пункту 16 Положення довідку з ЄДРПОУ видає орган державної статистики на запит суб’єкта, де зазначає заявлені під час учинення реєстраційних дій види економічної діяльності.

Перший заступник Голови В. Піщейко

Текст письма взят с сайта «Профи-Винс«

Добавить комментарий