Переплата по налогу на прибыль — в счет авансовых взносов

Налоговый орган самостоятельно, без заявления налогоплательщика, обязан зачесть переплату по налогу на прибыль в счет авансовых взносов. К такому выводу на основании п. 87.1 НКУ  пришел Харьковский окружной административный суд в постановлении от 31.01.13 № № 820/486/13-а.

 

Постанова Харківського окружного адміністративного суду від 31.012013 № 820/486/13-а

Харківський окружний адміністративний суд

Постанова

від 31 січня 2013 р. № 820/486/13-а

Харківський окружний адміністративний суд в складі:

головуючого — судді Самойлової В.В.

за участю секретаря судового засідання — Таранової О.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові адміністративну справу за позовом публічного акціонерного товариства «Харківський підшипниковий завод» до Спеціалізованої державної податкової інспекції по роботі з великими платниками податків у м. Харкові Державної податкової служби про визнання протиправними дій, скасування вимоги, зобов’язання вчинити певні дії,

встановив:

ПАТ «Харківський підшипниковий завод» звернулось до належного суду з адміністративним позовом, в якому просить:

— визнати протиправними дії Спеціалізованої державної податкової інспекції по роботі з великими платниками податків у м. Харкові Державної податкової служби щодо визначення йому податкового боргу в розмірі 1397984 грн. за авансовим внеском з податку на прибуток приватних підприємств;

— скасувати податкову вимогу Спеціалізованої державної податкової інспекції по роботі з великими платниками податків у м. Харкові Державної податкової служби від 22.01.2013 року №3 про сплату ним суми податкового боргу за авансовим внеском з податку на прибуток приватних підприємств в розмірі 1397984,00 грн.;

— зобов’язати Спеціалізовану державну податкову інспекцію по роботі з великими платниками податків у м. Харкові Державної податкової служби зарахувати йому суму переплати по податку на прибуток у розмірі 1 440 969,00 грн. в рахунок авансового платежу по податку на прибуток в розмірі 1 440 969,00 грн.;

— зобов’язати Спеціалізовану державну податкову інспекцію по роботі з великими платниками у м. Харкові Державної податкової служби здійснити коригування даних в картці особового рахунку товариства шляхом виключення з неї відомостей про наявність податкового боргу за авансовим внеском з податку на прибуток приватних підприємств в розмірі 1440969 грн.

Позивач обґрунтовує свої вимоги наступним чином.

Так, він посилається на те, що вищезазначені дії відповідача не узгоджуються з приписами чинного податкового законодавства України, що є підставою для задоволення адміністративного позову.

В судовому засіданні представник позивача за довіреністю Савві Л.Є. позовні вимоги підтримала в повному обсязі та просила їх задовольнити.

Представники відповідача за довіреністю Калініна О.О., Толстікова Н.Б. проти позову заперечували, посилаючись на те, що дії податкового органу вчинені на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, а тому підстави для задоволення позову відсутні.

Заслухавши представників сторін, дослідивши наявні в матеріалах справи докази, суд вважає, що позов підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Встановлено, що СДПІ по роботі з ВПП у м. Харкові ДПС 22.01.2013 року було вручено ПАТ «Харківський підшипниковий завод» податкову вимогу за № 3 від 22.01.2013 р. на суму податкового боргу у розмірі 1397984, 00 грн. за авансовим внеском з податку на прибуток приватних підприємств, з чим суд не погоджується, з огляду на таке.

У відповідності до пункту 57.1 ст. 57 Податкового кодексу України, платники податку на прибуток (крім новостворених, виробників сільськогосподарської продукції, неприбуткових установ (організацій) та платників податків, у яких доходи, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування, за останній річний звітний податковий період не перевищують 10 мільйонів гривень) щомісяця сплачують авансовий внесок з податку на прибуток у порядку і в строки, які встановлені для місячного податкового періоду, у розмірі не менше 1/12 нарахованої до сплати суми податку за попередній звітний (податковий) рік без подання податкової декларації.

П.2 підр.4 розд. ХХ Податкового кодексу України встановлено, що платники податку на прибуток підприємств, які починаючи з 2013 року подають річну податкову декларацію відповідно до пункту 57.1 статті 57 цього Кодексу, сплачують у січні — лютому 2013 року авансовий внесок з цього податку у розмірі 1/9 податку на прибуток, нарахованого у податковій звітності за дев’ять місяців 2012 року, протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.

Таким чином, позивачем на підставі п. 57.1 ст. 57 та п. 2 підр.4 розд. ХХ Податкового кодексу України, був розрахований платіж за авансовим внеском з податку на прибуток приватних підприємств в розмірі 1440969 грн., виходячи з наступного.

09.11.2012 р. позивачем до належного податкового органу була подана декларація з податку на прибуток за три квартали 2012 р. (вх. № 9070333484). Відповідно до наданої декларації позивачем був нарахований податок на прибуток у розмірі 9 095 857грн. (1/9 податку на прибуток складає 1010650,78 грн.)

За наслідками поданої позивачем вказаної податкової декларації, відповідачем було проведено планову документальну перевірку підприємства позивача, за наслідками якої складено акт № 603/41-1/05808853 від 20.12.2012 р., відповідно до висновків якого за 1 та 2 квартали 2012 року відповідачем було донараховано ПАТ «Харківський підшипниковий завод» податок на прибуток в розмірі 386 868 грн., т.ч. з врахуванням донарахованих сум податку, розмір податку на прибуток склав 9482725 грн. , (1/9 податку на прибуток складає — 1053636,11 грн.)

25.12.2012 р. позивачем до податкового органу була надана уточнена декларація за три квартали 2012 р. (вх. № 1052), згідно якої податкове зобов’язання по податку на прибуток збільшено було на суму 5 177 714 грн., т.ч. податок на прибуток з врахуванням донарахованих сум за актом перевірки склав 14660439,0грн., (1/9 податку на прибуток складає — 1628937,67 грн.)

15.01.2013 року позивачем до податкового органу була надана уточнена декларациі за три квартали 2012 р. (вх. № 9084642041), згідно якої зменшено податкове зобов’язання по податку на прибуток на суму 1 691 714 грн.

Таким чином, податок на прибуток за три квартали 2012 року склав 12 581 857 грн. без врахування акту перевірки (1/9 становить 1397984,11 грн.), а з врахуванням донарахованих сум за актом перевірки податок на прибуток за три квартали 2012 р. склав — 12 968725 грн. (1/9 податку на прибуток складає — 1 440 969 грн.)

Тобто, станом на 15.01.2013 р. на особистому рахунку позивача переплата по податку на прибуток складає 1 691 714 грн.

17.01.2013 р. позивачем була подана податкова декларація з податку на прибуток за 2012 рік (річна), згідно якої нараховано податок на прибуток за рік 2012 р. у сумі 8 058 716 грн., що зменшує нарахування з податку на прибуток з останньої наданої податкової декларації за три квартали 2012 р. на суму 4523141грн.

Таким чином, з урахуванням наведеного суд зазначає таке:

— станом на 15.01.2013 р. надмірно сплачена підприємством сума з податку на прибутку складає 1691714 грн.;

— станом на 18.01.2013 р. надмірно сплачена підприємством сума з податку на прибутку складає 6 214 855 грн.;

— станом на 21.01.2013 р. надмірно сплачена позивачем сума з податку на прибутку складає 4 773 886 грн.

Як вбачається з матеріалів справи, позивачем у відповідності до п. 57.1 ст. 57 та п. 2 підр.4 розд. ХХ Податкового кодексу України, був розрахований платіж за авансовим внеском з податку на прибуток приватних підприємств в розмірі 1440969 грн.

Враховуючи, що станом на 15.01.2013 року у позивача переплата по податку на прибуток становила 1 691 714 грн., позивач 16.01.2013 року звернувся до відповідача з листом № 18/83-2-11 з проханням провести зарахування переплати в рахунок погашення авансового платежу з податку на прибуток, в чому йому було відмовлено, з чим суд не погоджується, виходячи з наступного.

Так, п. 87.1 ст. 87 Податкового кодексу України визначає джерела сплати грошових зобов’язань або погашення податкового боргу платника податків, джерелами самостійної сплати грошових зобов’язань або погашення податкового боргу платника податків є будь-які власні кошти, у тому числі ті, що отримані від продажу товарів (робіт, послуг), майна, випуску цінних паперів, зокрема корпоративних прав, отримані як позика (кредит), та з інших джерел, з урахуванням особливостей, визначених цією статтею, а також суми надміру сплачених платежів до відповідних бюджетів.

Сплата грошових зобов’язань або погашення податкового боргу платника податків з відповідного платежу може бути здійснена також за рахунок надміру сплачених сум такого платежу (без заяви платника) або за рахунок помилково та/або надміру сплачених сум з інших платежів (на підставі відповідної заяви платника) до відповідних бюджетів.

Тобто, в даному випадку відповідач повинен був самостійно без будь-якої заяви позивача здійснити зарахування суми надміру сплаченого ним платежу з податку на прибуток у рахунок авансового платежу з податку на прибуток, чого він безпідставно не вчинив.

Виходячи з приписів ст. 19 ч. 2 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Згідно ч. 1 статті 9 КАСУ суд при вирішенні справи керується принципом законності, відповідно до якого: суд вирішує справи відповідно до Конституції та законів України, а також міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. Суд застосовує інші нормативно-правові акти, прийняті відповідним органом на підставі, у межах та у спосіб, передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до ст. 2 ч. 1 КАСУ завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб’єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень шляхом справедливого, неупередженого та своєчасного розгляду адміністративних справ.

Таким чином, в даному випадку відповідач, як суб’єкт владних повноважень, не дотримав вимоги закону про захист охороняємих прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин, на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, а тому його оскаржувані дії та рішення є неправомірними, що дає суду підстави для задоволення адміністративного позову.

Відповідно до вимог ст. 94 КАСУ позивачу підлягають відшкодуванню понесені ним судові витрати у справі зі сплати судового збору в розмірі 2 294,00 грн.

Керуючись ст. ст. 2, 9, 11, 94, 159, 160, 162 КАСУ, суд, —

постановив:

Позов задовольнити.

Визнати протиправними дії Спеціалізованої державної податкової інспекції по роботі з великими платниками податків у м. Харкові Державної податкової служби щодо визначення податкового боргу публічного акціонерного товариства «Харківський підшипниковий завод» в розмірі 1397984 грн. за авансовим внеском з податку на прибуток приватних підприємств.

Скасувати податкову вимогу Спеціалізованої державної податкової інспекції по роботі з великими платниками податків у м. Харкові Державної податкової служби від 22.01.2013 року №3 про сплату публічним акціонерним товариством «Харківський підшипниковий завод» суми податкового боргу за авансовим внеском з податку на прибуток приватних підприємств в розмірі 1397984,00 грн.

Зобов’язати Спеціалізовану державну податкову інспекцію по роботі з великими платниками податків у м. Харкові Державної податкової служби зарахувати публічному акціонерному товариству «Харківський підшипниковий завод» суму переплати по податку на прибуток у розмірі 1 440 969,00 грн. в рахунок авансового платежу по податку на прибуток в розмірі 1 440 969,00 грн.

Зобов’язати Спеціалізовану державну податкову інспекцію по роботі з великими платниками у м. Харкові Державної податкової служби здійснити коригування даних в картці особового рахунку публічного акціонерного товариства «Харківський підшипниковий завод» шляхом виключення з неї відомостей про наявність податкового боргу за авансовим внеском з податку на прибуток приватних підприємств в розмірі 1440969 грн.

Стягнути з Державного бюджету України на користь публічного акціонерного товариства «Харківський підшипниковий завод» судові витрати у вигляді судового збору в розмірі 2294 грн.

Постанова може бути оскаржена до Харківського апеляційного адміністративного суду через Харківський окружний адміністративний суд протягом 10 днів з дня її проголошення, а в разі складання постанови у повному обсязі відповідно до ст. 160 КАСУ — з дня отримання копії постанови, шляхом подачі апеляційної скарги, з направленням її копії до апеляційної інстанції.

Повний текст постанови виготовлено 01.02.2013 року.

Суддя Самойлова В.В.