Постановление НБУ №591от 22.09.14

23.09.14 вступило в силу Постановление НБУ №591 от 22.09.14.

Банкам запрещено осуществлять выплаты в иностранной валюте:

  • по импортным договорам без ввоза товара в Украину;
  • за импортный товар, ввезенный по декларации, дата которой превышает 180 дней;
  • по операциям продажи вне фондовых бирж ценных бумаг украинских эмитентов (кроме государственных облигаций) и корпоративных прав юридических лиц (кроме акций);

Кроме того, запрещена выплата дивидендов иностранным инвесторам, а также выплаты на основании индивидуальных лицензий НБУ. При этом выплаты на основании лицензий на размещение валютных ценностей на счетах за пределами Украины разрешены.

Указанным постановлением ограничена максимальная сумма продажи иностранной валюты физическим лицам: не более чем на сумму, эквивалентную 3 тыс. грн. в один день в одни руки в одном банке (исключая покупку валюты для погашения кредитов).

Комментарий BLC:

Статьей  56 Закона «О НБУ» предусмотрено, что нормативно-правовые акты НБУ не могут противоречить законам и другим законодательным актам Украины.

Полномочия НБУ в сфере валютного регулирования определены ст. 44 Закона «О НБУ»  и ст. 11 Декрета КМУ «О системе валютного регулирования и валютного контроля».

Указанные статьи содержат исчерпывающий, при этом весьма краткий с четкий перечень полномочий НБУ в сфере валютного регулирования. Этот перечень  не предусматривает полномочий запрещать оплату импортированного товара (независимо от срока давности) или ограничивать, даже временно, права иностранных инвесторов на получение дивидендов или доходов от продажи корпоративных прав и ценных бумаг.

Отметим, что исключение для выплат на основании индивидуальных лицензий НБУ на размещение валютных ценностей на счетах за пределами Украины, кажется более чем странным, учитывая  текущую политическую ситуацию.


Постанова НБУ від 22 вересня 2014 року. № 591

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів НБУ

Відповідно до вимог статті 99 Конституції України, статей 7, 25, 44, 45, 56 Закону України “Про Національний банк України”, статей 4, 6 та 11 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 “Про систему валютного регулювання і валютного контролю” Правління Національного банку України постановляє:

1. Унести до постанови Правління Національного банку України від 20 серпня 2014 року № 515 “Про врегулювання ситуації на валютному ринку України” (зі змінами) такі зміни:

1) абзац другий пункту 2 викласти в такій редакції:
“Надходження в іноземній валюті, зазначені в абзаці першому цього пункту, підлягають обов’язковому продажу на міжбанківському валютному ринку України, у тому числі безпосередньо Національному банку України, у розмірі 75 відсотків. Решта надходжень в іноземній валюті залишається в розпорядженні резидентів та нерезидентів і використовується ними відповідно до правил валютного регулювання”;

2) у пункті 4:
в абзаці першому слова та цифри “в розмірі 100%” виключити;
в абзаці другому слова “в повному обсязі” виключити.

2. Унести до пункту 1 постанови Правління Національного банку України від 29 серпня 2014 року № 540 “Про введення додаткових механізмів для стабілізації грошово-кредитного та валютного ринків України” такі зміни:

1) підпункт 3 викласти в такій редакції:
“3) дозволити здійснювати операції з продажу готівкової іноземної валюти одній особі в один операційний (робочий) день у сумі, що не перевищує в еквіваленті 3 000 гривень у межах однієї банківської установи.
Обмеження щодо суми операції з продажу готівкової іноземної валюти не поширюються на випадок проведення такої операції банком з фізичною особою-резидентом у разі одночасного дотримання таких умов:
фізична особа купує готівкову іноземну валюту та використовує її виключно на цілі виконання власних зобов’язань в іноземній валюті за кредитним договором, укладеним з уповноваженим банком-кредитором;
банк здійснює продаж готівкової іноземної валюти в сумі, що не перевищує обсяг зобов’язань в іноземній валюті фізичної особи-позичальника за кредитним договором. Банк зобов’язаний забезпечити контроль за неухильним дотриманням фізичною особою-позичальником вимоги щодо цільового використання купленої готівкової іноземної валюти”;

2) підпункт 14 викласти в такій редакції:
“14) заборонити проведення таких операцій в іноземній валюті:
— зі здійснення розрахунків за імпортними операціями без увезення товару на територію України;
— зі здійснення платежів за імпортними договорами, за якими продукція була ввезена на територію України та здійснено митне оформлення на підставі ввізної митної декларації, дата оформлення якої перевищує 180 днів;
— з повернення за кордон коштів, отриманих іноземними інвесторами за операціями щодо продажу поза межами фондових бірж цінних паперів українських емітентів, крім державних облігацій України;
— з повернення за кордон коштів, отриманих іноземними інвесторами за операціями щодо продажу корпоративних прав юридичних осіб, що не оформлені акціями;
— з повернення за кордон іноземному інвестору дивідендів (крім випадків повернення дивідендів за цінними паперами, що обертаються на фондових біржах);
— на підставі індивідуальних ліцензій Національного банку України (крім випадків здійснення операцій на підставі індивідуальних ліцензій на розміщення валютних цінностей на рахунках за межами України, виданих Національним банком України юридичним особам)”.

3. Генеральному департаменту грошово-кредитної політики (Щербакова О. А.) довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків України для використання в роботі, а банкам України – до відома їх клієнтів.

4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Голова В. О. Гонтарева

Інд. 29-2