Банкам заборонили продавати інвалюту для виконання «удаваних» угод

При цьому НБУ самостійно визначив ознаки таких угод в листі № 48-404/71535 від 02.12.2014 і відніс до них, серед іншого:

 • виплату дивідендів;
 • уступку права вимоги;
 • консалтингові, аудиторські, юридичні послуги, роялті, «інші об’єкти інтелектуальної власності» (продукція/роботи/послуги, вартість яких складно визначити)- ;
 • угоди в яких товаровиробник не є постачальником товарів або отримувачем коштів.

Повний перелік див. в листі.

Під загрозою «адекватних заходів реагування» НБУ зобов’язав банки вимагати від клієнтів додаткові документи для підтвердження відсутності ознак

 • удаваних угод;
 • угод, які не є характерними і не відповідають видам діяльності клієнта.

Таке підтвердження є необхідною умовою для включення заяви клієнта до реєстру з купівлі іноземної валюти, який подається обслуговуючим банком до НБУ.

У разі виявлення в документах клієнта ознак «удаваної» або «нехарактерної угоди», НБУ «рекомендує» банкам відмовитись від проведення та/або зупинити проведення фінансової операції, посилаючись на ст. 10 та 17 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» (від 28.11.2002 №249-IV).

Статті 10 та 17 Закону №249-IV дійсно містять підстави для відмови від проведення фінансової операції або для її зупинення.  Суб’єкт первинного фінансового моніторингу має право зупинити фінансову операцію або відмовити в її проведенні, якщо операція містить ознаки, передбачені статтями 15 або 16 Закону. В свою чергу статті 15- та 16 Закону містять вичерпний перелік таких операцій (операцій, що підлягають фінансовому моніторингу), і цей перелік не має нічого спільного з ознаками удаваних угод, які визначив НБУ у своєму листі.

Оскарження листа НБУ, як такого, в судовому порядку неможливе, адже лист НБУ – це, формально, не більш ніж внутрішньовідомча кореспонденція, хоча й фактично підміняє собою закон. Інша справа – неправомірні дії банку (відмова, зупинення фінансової операції на підставі наявності ознак, визначених в листі НБУ). Їх судове оскарження можливе, але воно буде доцільним, тільки якщо до моменту винесення рішення апеляційної інстанції операція не втратить своєї актуальності.

Лист НБУ від 02.12.2014 №48-404/71535

Служба фінансового моніторингу

Банкам України та їх філіям

Головному управлінню Національного банку по м. Києву і Київській області,територіальним управлінням Національного банку України

Зважаючи на важливість і актуальність питання щодо врегулювання ситуації на валютному ринку України та з метою ефективного виконання вимог постанови Правління Національного банку України від 29.08.2014 N 540 «Про введення додаткових механізмів для стабілізації грошово-кредитного та валютного ринків України» Служба фінансового моніторингу Національного банку України вважає за необхідне зазначити наступне.

Враховуючи стан валютного ринку України, наголошуємо на необхідності забезпечення проведення банком ефективного аналізу документів, які є підставою для купівлі іноземної валюти, до подання реєстру з купівлі іноземної валюти «Інформація про намір купівлі безготівкової іноземної валюти в розрізі суб’єктів» до Національного банку України.

З метою максимального сприяння оперативній купівлі валюти для клієнтів у банку має бути організована спільна робота підрозділів валютного контролю та фінансового моніторингу стосовно підтвердження банком в наданих клієнтом документах, які є підставою для купівлі іноземної валюти, відсутності ознак удаваних угод, а також тих, що не є характерними та не відповідають видам діяльності клієнта.

Під час підготовки висновку щодо кожної операції клієнта, фахівцям банку доцільно аналізувати, зокрема, наступну інформацію:

 1. Дата відкриття в Банку рахунків клієнта, який надав заявку на купівлю валюти (далі — клієнт).
 2. Дата державної реєстрації клієнта, розмір статутного капіталу, перелік засновників (із зазначенням їх частки у статутному капіталі), інформація про кількість працівників.
 3. Встановлений ризик клієнта, оцінка репутації клієнта.
 4. Характеристика діяльності клієнта (зокрема, мета діяльності, відповідність фінансових операцій (у тому числі фінансової операції із купівлі валюти), здійснених за рахунками клієнта з моменту їх відкриття, даним про основний та додатковий вид економічної діяльності).
 5. Наявність в діяльності клієнта однотипних контрактів.
 6. Чи передбачає контракт поставку товарів (продукції/робіт/послуг) на територію України та строки їх поставки.
 7. Необхідно впевнитись, що контрагенти за зовнішньоекономічними контрактами; особи, які пов’язані з клієнтами або контрагентами; особи, в інтересах яких проводиться фінансова операція, або які за результатами виконання контрактів отримують вигоду, відсутні у переліках осіб, до яких застосовані санкції Радою Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки (у т. ч. OFAC).

У разі виникнення у банку необхідності отримання від клієнта додаткових документів, слід використовувати норму статті 64 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до якої банк має право витребувати, а клієнт зобов’язаний надати документи і відомості, необхідні для з’ясування суті діяльності, фінансового стану.

На нашу думку, ознаками удаваних угод, зокрема є угоди:

— щодо продажу нерезидентом цінних паперів українських емітентів (в тому числі низьколіквідних), а також ОВДП за цінами, значно вищими за їх номінальну вартість;

— щодо повернення іноземним інвесторам дивідендів (зокрема, за рішенням відповідного уповноваженого органу товариства про виплату дивідендів у строки, що перевищують встановлені законодавством України);

— щодо купівлі у нерезидента частки в статутному капіталі юридичної особи — резидента за цінами, які в десятки разів перевищують зареєстрований статутний капітал, тощо;

— щодо погашення заборгованості перед нерезидентами за правочинами, якими передбачено уступку права вимоги (заміну первісного кредитора у зобов’язанні) за кредитними договорами, укладеними між уповноваженими банками та резидентами-позичальниками;

— в яких предметом контракту є товари (продукція/роботи/послуги), вартість яких складно визначити або які не мають постійної ринкової вартості, наприклад, консалтингові, аудиторські, юридичні послуги, роялті, інші об’єкти інтелектуальної власності тощо;

— щодо виконання зобов’язань за імпортними операціями резидентів, за якими практично в останні дні законодавчо встановлених строків розрахунків здійснювалося повернення раніше придбаних на міжбанківському валютному ринку України коштів в іноземній валюті, які були перераховані нерезидентам-контрагентам як попередня оплата;

— щодо постачання товарів в Україну, в яких товаровиробник не є постачальником товарів та/або отримувачем коштів.

Висновок стосовно кожної операції має зберігатися у банку та, у разі необхідності, має бути наданий на запит Національного банку України разом із запитуваними документами та поясненнями.

У разі незабезпечення подання до Національного банку України документів, зазначених у запиті, будуть вживатися адекватні заходи реагування.

Крім того, Служба фінансового моніторингу Національного банку України вважає за необхідне зазначити, що статтями 10 та 17 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» (далі — Закон), передбачені права банків відмовитись від проведення та/або зупинити проведення фінансової операції у разі, якщо така операція містить ознаки, передбачені, зокрема, статтею 16 цього Закону.

Таким чином, у разі, якщо за результатами здійсненого аналізу документів, що подає клієнт з метою купівлі іноземної валюти, у тому числі ретельного вивчення відповідних контрактів, на думку банку наявні ознаки, що можуть свідчити про ініціювання клієнтом платежів, що мають на меті обхід застосованих вищезазначених санкцій, та/або виявлення контрактів, які містять ознаки удаваних угод, не є характерними та не відповідають видам діяльності клієнта, вважаємо за доцільне банкам використовувати вищевказані права, передбачені статтями 10 та 17 Закону, з метою уникнення ризику використання їх з протиправною метою.