Признаки рисковых операций с наличными

НБУ своим письмом от 06.04.2015№ 25-04001/22852 установил новые критерии рисковых операций с наличными и предупредил банки о своем намерении строго проверять и принимать соответствующие меры.

Под получением (снятием) наличных подразумевается также снятие через банкомат.

Напомним, что банк имеет право остановить операцию по зачислению или списанию средств, если такая операция подлежит внутреннему финансовому мониторингу (является «рисковой»).

Признаки рисковых операций изложены в письме таким образом, что любую операцию можно и следует отнести к категории рисковых.

НБУ выделяет три группы признаков рисковых операций. У каждой группы есть свои дополнительные (необязательные) признаки, а также общий для всех  групп круг «подозрительных лиц».

Итаки, признаки рисковых операций:

Читать далее Признаки рисковых операций с наличными

Поновлення працівника на роботі за рішенням суду

В процесі поновлення працівника на роботі за рішенням суду виникає ряд питань, пов’язаних з оформленням кадрових документів та виплатою середнього заробітку за час вимушеного прогулу. Такі питання будуть розглянуті в цій статті.

Оформлення

Відповідно до ст. 235 КЗпП у разі звільнення без законної підстави працівник повинен бути поновлений на роботі. Рішення суду про поновлення на роботі підлягає негайному виконанню. Негайне виконання передбачає, що працедавець зобов’язаний поновити працівника на роботі на дату рішення суду (з часу оголошення рішення в судовому засіданні).

На підставі рішення суду про поновлення працівника працедавець видає наказ. Такий наказ повинен містити два пункти:
1. про скасування наказу про звільнення;
2. про поновлення працівника його на посаді.

Щодо записів у трудовій книжці – працедавцю необхідно керуватись «Інструкцією про порядок ведення трудових книжок працівників», затвердженою наказом Мінпраці № 58 від 29.07.93 р. Запис у зв’язку з поновленням працівника передбачає наведення:
1. дати запису, яка повинна відповідати даті нового наказу;
2. у графі 3 — «Запис №… вважати недійсним. Поновлено на попередній посаді»;
3. у графі 4 — дати та номера нового наказу.

Складні випадки

Відсутня посада

Цілком можлива ситуація, що на підприємстві на дату поновлення працівника вже відсутня посада, з якої цього працівника було незаконно звільнено. Відсутність такої посади не може бути підставою для невиконання рішення суду, адже підприємство скасовує наказ про звільнення і повинно відновити становище, яке існувало до порушення права: забезпечити працівнику ті ж самі умови праці, які він мав до незаконного звільнення. Тому у підприємства немає іншого виходу, окрім введення такої посади.

Читать далее Поновлення працівника на роботі за рішенням суду

Постанова ВСУ від 27.01.2015 №21-425а14 — процесуальні порушення під час призначення перевірки

В постанові ВСУ від 27.01.2015 №21-425а14 суд дійшов висновку, що невиконання вимог пп. 78.1.1 – безпідставне видання наказу про перевірку або його видання з порушеннями, або п. 79.2 ПКУ — невручення наказу до початку перевірки, призводять до визнання перевірки незаконною та відсутності правових наслідків такої. Раніше судами висловлювалась позиція, що допуск до перевірки виключає можливість посилатись на порушення порядку її призначення при оскарженні її результатів.

Читать далее Постанова ВСУ від 27.01.2015 №21-425а14 — процесуальні порушення під час призначення перевірки

Постановление НБУ №124 от 23.02.15

Вкратце:

  1. банкам запрещено покупать валюту для клиента за счет кредитных средств клиента;
  2. авансы свыше 50 тыс. долл. — только после подтверждения НБУ;
  3. авансы свыше 500 тыс. долл. — только в аккредитивных расчетах, аккредитив должен быть подтвержден банком не ниже инвестиционного класса.

Ограничения относятся одновременно:

  • к общей сумме расчетов по одному договору (включая договора, заключенные до вступления Постановления в силу);
  • к общей сумме расчетов с одним нерезидентом в течение месяца.

_________________________________________________________

Постанова НБУ від 23 лютого 2015 року. № 124

Про особливості здійснення деяких валютних операцій

Відповідно до вимог статті 99 Конституції України, статей 7, 25, 44, 56
Закону України “Про Національний банк України”, Декрету Кабінету Міністрів
України від 19 лютого 1993 року № 15-93 “Про систему валютного
регулювання і валютного контролю” Правління Національного банку України
постановляє:

1. Запровадити такі додаткові заходи щодо діяльності банків у сфері
проведення валютних операцій:

1) заборонити уповноваженим банкам здійснювати купівлю іноземної
валюти за дорученням клієнтів за рахунок коштів у гривні, залучених цими
клієнтами у формі кредиту. Відповідальність за порушення вимог цього
підпункту покладається на уповноважені банки.

Читать далее Постановление НБУ №124 от 23.02.15

ЄСВ у підприємців на загальній системі за відсутності доходу — позиція ДФС

ДФС вважає, що за відсутності прибутку у звітному періоді, підприємці сплачують ЄСВ «за бажанням», тобто з метою збереження страхового стажу. Таку думку оприлюднила ДФС на своему сайті:

«1 січня 2015 року набрав чинності Закон України від 28 грудня 2014 року № 77-VIIІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці» (далі – Закон №77), яким внесено зміни до Закону України від 08 липня 2010 року № 2464 «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон №2464), а саме:

Читать далее ЄСВ у підприємців на загальній системі за відсутності доходу — позиція ДФС

Электронное администрирование НДС — разъяснение ГФС

Письмо ГФС от 19.01.2015 г. № 1403/7/99-99-19-03-01-17

О системе электронного администрирования НДС

Государственная фискальная служба Украины в связи с принятием Закона Украины от 28 декабря 2014 № 71-VIII «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно налоговой реформы» (далее — Закон № 71), который вступил в силу с 1 января 2015 г., сообщает.

Законом № 71 отменены отдельные нормы Закона Украины от 31 июля 2014 № 1621-VII «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины», с учетом изменений, внесенных в него Законом Украины от 7 октября 2014 № 1690- VII «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно совершенствования налогообложения инвестиционной деятельности», связанные с внедрением системы электронного администрирования налога на добавленную стоимость, и одновременно введены новые правила такого администрирования.

Читать далее Электронное администрирование НДС — разъяснение ГФС

Налоговый компромисс — методические рекомендации ГФСУ

Наказ ДФС України від 17 січня 2015 року №13

Методичні рекомендації щодо особливостей уточнення податкових зобов’язань з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість у разі застосування податкового компромісу

1. Загальні положення

1.1. Методичні рекомендації щодо особливостей уточнення податкових зобов’язань з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість у разі застосування податкового компромісу (далі – Методичні рекомендації) визначають порядок дій контролюючих органів при виконанні положень підрозділу 92 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України (далі – Кодекс).

1.2. Терміни у цих Методичних рекомендаціях вживаються у значенні, визначеному Кодексом та іншими нормативно-правовими актами.

1.3. Методичні рекомендації не встановлюють нових норм права, а носять виключно рекомендаційний та роз’яснювальний характер щодо єдиного розуміння процедури застосування податкового компромісу.

Читать далее Налоговый компромисс — методические рекомендации ГФСУ